Cjenovnik

CIJENE NAŠIH USLUGA

- specijalistički pregled 20,00 €

- kontrolni pregled 15,00 €

- konsultacija nutricioniste sa izradom individualnog jelovnika 40,00 €

- kontrolni pregled nutricioniste 20,00 €

- holter EKG – a 40,00 €

- holter krvnog pritiska 25,00 €

- ergometrija 40,00 €

- EKG 5,00 €

- pregled interniste + konsultacije nutricioniste sa izradom individualnog jelovnika 55,00 €

- pregled interniste + holter EKG – a 55,00 €

- pregled interniste + holter EKG – a + holter krvnog pritiska 80,00 €

- pregled interniste + ergometrija 55,00 €

- pregled interniste + holter EKG – a + ergometrija 90,00 €

- pregled interniste + holter EKG – a + holter arterijskog pritiska + ergometrija 115,00 €

- holter EKG – a + holter arterijskog pritiska 60,00 €

- holter EKG – a + ergometrija 75, 00 €

- intramuskularna injekcija 5,00 €

- intravenska injekcija 8,00 €

- inhalacija 5,00 €

- kućna poseta 40,00€

- test intolerancije na hranu 90,00 €